Hälsorådgivare

    Hälsorådgivning

    Jag accepterar att Hälsorådgivaren inte kan ge mig rådgivning kring icke godkända hälsopåståenden, läkemedel eller en kombination av dessa.

    Mitt meddelande kan innehålla uppgifter som betraktas som hälsopåståenden och jag medger att Hälsokraft HK AB samt deras samarbetspartners behandlar dessa uppgifter enligt vad som är skäligt för att besvara frågan.

    Jag accepterar att Hälsorådgivaren kan kontakta mig per telefon vid behov.